หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
พันจ่าอากาศเอกไพโรจน์ วันอุบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0872063350
นางปราณีต ชุ่มทวี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0826359773
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
.นางสาววิจิตรา พิมพูล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898576965
นางลัดดาวัลย์ หล่ำสาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0884002847
นายกฤษณะ นวลจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817073193