หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.ธารทหาร
 

 
 

ประกาศ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


คู่มือประชาชน 17 กระบวนงาน อบต.ธารทหาร


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย

 
  (1)     2      3   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทร : 056-290-115
จำนวนผู้เข้าชม 3,318,967 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com