หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร
" ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ
ชีวิตสดใส ปลอดภัยจากสารพิษ "
วิสัยทัศน์ อบต.ธารทหาร
นายชัยพร ชัยสุกัญญาสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร
วัดธารทหาร (ห้วยด้วน)
พระครูวินิฐปุญญากร
เจ้าอาวาสวัดธารทหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสาดเหนือ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลธารทหาร
แตงโมกินรี
ข้าวซ้อมมือ
ข้าวแตนน้ำแตงโม
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร
1
2
3
4
5
ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.ธารทหาร
 


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอหนองบัว ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,241 คน แบ่งเป็น

ชาย 3,579 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43

หญิง 3,662 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,643 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 77 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร เป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืช เช่น ข้าว และพืชไร่อื่นๆ
 
อาชีพหลักของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร แบ่งเป็น

ทำนา คิดเป็นร้อยละ 50

รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30

ปลูกพืชหมุนเวียนและเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 20
 
องค์การบริการส่วนตำบลธารทหาร เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2538
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว  
      ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว  
      ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว  
ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลดอนคา
ตำบลสายลำโพง
อำเภอท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก